Nováčkovská zkouška

Je deset ucelených bodů, které by měl každý nováček zvládnout, aby se stal právoplatným členem oddílu. Plní ji po dobu jednoho roku. Pokud to nestihne, získané body se mu vymažou, a začíná znova.

pdf-icon

Jednotlivé body

  • Umí používat morseovku nebo semafor

Zná způsoby vysílání (signálkami, rukama, pomocí světel), umí s jistotou vysílat i přijímat zprávu alespoň jedním způsobem (druhým způsobem alespoň trochu).

 

  • Uváže 6 základních uzlů, dobráček a tkaničky

Zvládne zavázat „regatu“ (6 základních uzlů na 4 vázačkách) třikrát za sebou dobře a alespoň jednou pod minutu. Zná názvy základních uzlů a jejich použití. Dále umí uvázat uzel dobrého skutku (dobráček) a umí si zavázat tkaničky (použitelně).

 

  • Umí pracovat s nožem, pilou a sekerou

Umí bezpečně zacházet s nožem, pilou a sekerou (pracovat, nosit je a skladovat). Nožem ukrojí krajíc chleba a nakrájí cibuli. Pilou uřeže jedno dřevo sám a poleno s pomocníkem. Sekerou oseká kolík a zabije jej do země.

 

  • Zná zásady práce s ohněm

Zná druhy ohňů a ví, jak vypadají. Dále ví, kde se může rozdělávat oheň, jak nachystat bezpečné ohniště a jak ohniště po použití uklidit a zamaskovat. Je schopen oheň samostatně zapálit (na tři sirky – podle podmínek).

  • Umí používat základní typy šifer

Umí zašifrovat text 5 různými způsoby a vyluští alespoň 5 daných šifer.

  • Zná strukturu oddílu

Zná celou historii oddílu (rok založení, všechny náčelníky, jak šli po sobě, zná 1. družiny, názvy současných družin – i jejich český překlad, co jsou bobři…).  Ví, pod jaké organizace oddíl spadá, jaká je jeho náplň a organizace (zná tradiční výpravy, ví, kdo je současný náčelník, hospodář a strážce světla – i co znamenají tyto funkce, kde je oddílová klubovna, kdy nováček dostává šátek, které funkce se volí a kým, ví, co patří na kroj – i symboliku barev…).

 

  • Vlastní deník/zpěvník a KPZ

Vlastní KPZku a deník, do kterého si píše alespoň půl roku, anebo vlastní KPZ a zpěvník s alespoň 30 písněmi, nosí jej na výpravy a zapojuje se při zpěvu.

 

  • Vlastní oddílové tričko a kroj a udržuje je

Vlastní oddílové tričko (z tábora nebo si jej koupí v klubovně) a kroj. Předvede, že je schopen se o kroj starat (přišít knoflík, nášivku, vyhrnout si rukávy). Také ví, na které výpravy se jezdí v oddílovém tričku, a na které se bere kroj (kroj – Vánočka Velikonočka, Sraz oddílů)

 

  • Umí sbalit oddílový batoh

Umí se samostatně sbalit na výpravu, podle zásad balení oddílového batohu, ví, které věci si má na výpravy brát (tj. lehkou a těžkou polní – co si brát na jeden den a co na více dnů).

  • Umí pracovat s mapou a buzolou

Umí pracovat s mapou – zorientovat ji, určit světové strany a vzdálenost, zná základní topografické značky. Také umí naměřit a jít podle azimutu (buzoly), případně se zúčastní azimutového závodu a zvládne dojít k cíli.