Rádcovská zkouška

Ke splnění rádcovské zkoušky je potřeba dosáhnout 35 bodů.
Za splnění každého úkolu ze seznamu je jeden bod.
Body je možno získat i splněním jedné nebo dvou ze 12 odborek. Tím se získá 15 bodů, nepočítají se však dále body za úkoly již k této odborce splněné v Rádcovské zkoušce.
Zvýrazněné body jsou povinné (15).

pdf-icon