Schůzky

Středa 16:00 – 18:00

Od začátku školního roku probíhají oddílové schůzky každou středu v čase od 16 do 18 hodin. V případě neúčasti se prosím omluvte příslušnému organizátorovi dané schůzky.

Schůzky jsou 2 hodinové a probíhají v naší oddílové klubovně. Vede je organizátor, který rozhoduje o jejich programu. Jejich většinovou náplní jsou různé druhy her. Samozřejmou součástí každé schůzky je i „hlubší“ náplň – získávání nových znalostí a dovedností, jakožto příprava nováčků na nováčkovskou zkoušku, nebo prohlubování těch dosavadních. Tato část je buď začleněna do nějaké z her, nebo si na chvíli sedneme a popovídáme si na dané téma, něco si předvedeme a vyzkoušíme.

CO NA SCHŮZKU?
• Trhací blok A5
• Psadlo (tužka, propiska nebo fix)
• Šátek (bavlněný čtyřcípý čtverec o hraně asi 50cm, požívá se při hrách hlavně na zavázání očí)
• Vázačka (uzlovačka, úvazek; je právě 2 metry dlouhá, o průměru 5-7mm, používá se nejčastěji k vázání uzlů)
• Přezůvky (zejména v zimních měsících, je možno nechávat v klubovně)
Je žádoucí, aby nováček všechny tyto věci nosil již od prvních schůzek, neboť jejich absence má za následek narušení programu schůzky. Každý nováček by si sebou, jak na schůzky, tak na výpravy, měl nosit také tzv. nováčkovskou, aby mu byly případné splněné body podepsány.