Domů » O Oddílu

O Oddílu

Náš oddíl byl založen v roce 1977. Od té doby se věnujeme práci s dětmi a mládeží, kde klademe důraz především na vztah k přírodě. Předáváme dětem naše zkušenosti s tábořením a učíme je nové užitečné dovednosti, které se jinde nenaučí. Našim hlavním cílem je také vytvořit přátelský kolektiv mezi všemi nováčky a členy. Mnozí tak v oddíle najdou a našli přátele na celý život.

Náš oddíl vede mladá skupina vedoucích, kteří své zkušenosti získávali od starších vedoucích za celou řadou let své působnosti v oddíle. Směřování a chod oddílu zajišťuje hlavní vedoucí – náčelník, zvolený členy oddílu. 

Jednou týdně pořádáme oddílové schůzky v klubovně, kde si děti zahrají zábavné hry a naučí se základní dovednosti, které následně využijí na výpravách a táborech. O víkendech jezdíme na jednodenní i vícedenní výlety do přírody – výpravy, které připravují vedoucí oddílu. V létě jezdíme na dvoutýdenní stanový tábor mimo civilizaci

Cesta v oddíle začíná nováčkovskou zkouškou, po jejímž splnění se děti stávají plnohodnotnými členy oddílu, dostávají oddílový šátek a mohou se účastnit slavnostních sněmů. Splnění nováčkovské zkoušky je zároveň jakési osvědčení o schopnosti vykonávat samostatně činnosti s oddílem spojené –  například práce s mapou, nožem nebo ohněm.

Dále se členové oddílu mohou rozvíjet ve svých tábornických, přírodovědných, uměleckých nebo sportovních dovednostech plněním odborností.  

Starší a zkušenější členové oddílu se následně stávají družinovým vedením a vedou schůzky přes rok a družiny na táboře. Naučí se tak pod vedením oddílových vedoucích práci s dětmi a zodpovědnosti.

Po dosažení dospělosti mohou členové pokračovat do oddílového vedení a využít tak naplno všechny zkušenosti, které za svou cestu oddílem získali. Takto se uzavírá kruh, ve kterém si předáváme zkušenosti již od dob založení oddílu.

 

Co si myslí o oddíle někteří z nás:

“Oddíl je pro mě možnost vystoupit ze své komfortní zóny spolu se svými přáteli.”

Naše aktivity

Schůzky

Každý týden pořádáme dvouhodinové schůzky, kde si spolu zahrajeme hry a něco se i naučíme. Když je hezky, chodíme ven, na bazén nebo na brusle.

Výpravy

O víkendech probíhají jednodenní, případně vícedenní, výpravy do přírody. Spíme v turistických chatách, ve školách, nebo ve stanech.

Tábor

Letní tábor je završením celého roku. Jezdíme na dva týdny na tábořiště mimo civilizaci a spíme ve stanech. Každý rok máme tématickou celotáborovou hru

Share This