Domů » Odborky

Odborky

Členové oddílu se mohou dále rozvíjet a plnit si odbornosti, neboli odborky.Je jich celá řada z různých oblastí –  turistické, přírodovědné, umělecké, sportovní i jiné. Za splnění příslušných úkolů získá člen důkaz o splnění své odbornosti a čestnou nášivku na pravý rukáv kroje.

Jsou rozděleny na dva stupně obtížnosti. První stupeň je jednodušší, určený především pro mladší členy oddílu. Druhý stupeň se zabývá hlubšími znalostmi a získáním tohoto stupně člen prokazuje, že se o danou oblast delší dobu zajímá a rozumí ji, neboli je „odborník“. Podmínkou pro plnění druhého stupně je vlastnictví odpovídajícího prvního stupně odborky.

Soupis všech odborek a popis jednotlivých bodů je k dispozici každému členu. Patří mezi ně například:

 • Beskyd – navštiv dané vrcholy Beskyd
 • Cestovatel – navštiv dané zajímavé místa v ČR
 • Výtvarník – vyznej se v umění a namaluj několik obrazů
 • Hudebník – hraj na hudební nástroj v oddíle
 • Fotograf – zvládni práci s foťákem a foť na oddílových akcích
 • Botanik – poznej různé druhy rostlin
 • Zoolog – poznej různé druhy zvířat
 • Hvězdář – poznej souhvězdí a vyznej se na hvězdné obloze
 • Spojař – uměj vysílat morseovku i semafor
 • Uzlař-lasař – uměj dobře vázat uzly a lasovat
 • Kuchař – zvládni přípravu několika jídel na výpravách
 • Zdravotník – zvládni ošetřit lehká zranění
 • Táborník – ovládej základní tábornické dovednosti
 • Sportovec – buď pohybově zdatný

Speciálními odborkami jsou tři orlí pera a modrý život. Do třech orlích per patří 24 hodin mlčení, hladovky a samotky (pouze pro starší 15 let). Členové si je plní většinou na táboře. Modrý život je měsíc osobní očisty a sebeovládání.

Share This