Domů » Nováčkovská

Nováčkovská

Nováčkovská zkouška se skládá z deseti ucelených bodů, které zahrnují dovednosti potřebné v oddíle. Každý nováček dostává při vstupu do oddílu knížečku se seznamem těchto bodů a jejich vysvětlením. Dovednosti děti průběžně učíme a opakujeme je s nimi jak na schůzkách, tak na výpravách a táboře. Jamile nováček některý bod ovládá, je mu podepsán. Po dokončení nováčkovské zkoušky skládá nováček slavnostní slib a dostane oddílový šátek, stává se tedy plnohodnotným členem oddílu. 

Členové oddílu se mohou účastnit sněmů a ovlivňovat tak směřování oddílu. Dále si mohou plnit odborky a rádcovskou zkoušku. Nováčkovská zkouška je zároveň prokazuje nabyté schopnosti a samostatnost člena.

 

Jednotlivé body: 

  • Umí používat morseovku nebo semafor
  • Uváže 6 základních uzlů, dobráček a tkaničky
  • Umí pracovat s nožem, pilou a sekerou
  • Zná zásady práce s ohněm
  • Umí používat základní typy šifer
  • Zná strukturu oddílu
  • Vlastní oddílové tričko a kroj a udržuje je
  • Umí sbalit oddílový batoh
  • Umí pracovat s mapou a buzolou
Share This